TIME TBD
Houston Heat at Atlanta Phoenix
TIME TBD
San Diego Surge at San Diego Rebellion